Köpvillkor

 

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Personuppgiftslagen (GDPR)

Vi arbetar strikt under personuppgiftslagen. Enligt denna lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar och sparar uppgifter om dig i vår databas. Genom köp hos Linds Bageri bekräftar du detta samtycke.

Alla personuppgifter inklusive ditt personnummer som du lämnar till oss eller som vi får del av när du anmäler dig för köp eller besöker vår hemsida kommer att behandlas av Linds Bageri i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, utföra kreditkontroll samt i marknadsföringssyfte. Linds Bageri kommer aldrig att låta tredje part använda dina personuppgifter i annat syfte än för att kunna utföra beställningen.

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.

Beställning

För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Linds Bageri lider ekonomisk skada, polisanmäls. Linds Bageri friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Linds Bageri sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Betalning

Moms ingår i alla priser, betalning görs med kort/kontant vid upphämtning på något av våra cafér, vilket möjliggör betalning med Visa, MasterCard. Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts och summan dras direkt från kontot. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning.

Leverans och avbeställning

Beställningar måste göras med 1 dags framförhållning. Vissa produkter har längre beställningstid, se produktspecifikation.

Beställningar mottagna på lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag och är klara för leverans tidigast tisdag.

Leveransen sker på valt datum till vald butik fraktfritt.

Utleverans på sön- eller helgdag är ej möjligt.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Linds Bageri köpevillkor.

Utkörning på lördagar och söndagar är ej möjligt.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Linds Bageri per e-post.

Äganderättförbehåll

Alla varor förblir Linds Bageri egendom tills dess full betalning erlagts.

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Linds Bageri reklamationsavdelning på telefon 013-16 45 75, via e-post, order@lindsbageri.se, och uppge order-id samt orsak till reklamationen.

Vid reklamation ska hela produkten eller del av produkten returneras, tillsammans med angivelse av inköpsdatum och inköpsställe. Ärendet undersöks, behandlas och avgörs därefter manuellt. Produkter med anmärkningar som returernas till Linds Bageri bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Om en vara är transportskadad skall Linds Bageri kontaktas samma dag som leveransen når fram för information om ersättning.

Övrigt

Linds Bageri förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Linds Bageri rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Cederleüfs & Svenheimers skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Gå till internetorder?
Denna tjänst är endast för våra företagskunder
Nu finns vår påskkasse
1st valfritt surdegsbröd (49-55kr), 1st påskvört (35kr), 1st paket Linköpingsknäcke (46kr) och 1st påskkaka (99kr)
X